Om Handelsparken Sortland

Johnsen Eiendom AS startet utviklingen av Sortland Senter i 2002 og senteret stod ferdig i 2003. Den gang bestod senteret av flere mindre butikker som blant annet Jernia, Sunkost, Nille, og dagens leietakere Sport 1, Elkjøp og Rema. Etter hvert begynte lokalene og konseptene å kreve større arealer. I 2014 startet planleggingen med å utvikle senteret videre. Sortland Senter byttet navn til Handelsparken Sortland i april 2018.

Etter ferdigstillelse av trinn 1 i august 2018, består senteret av nesten 12 000 kvadratmeter med nye og renoverte handelsarealer. Handelsparken Sortland er etablert med sterke merkevarebutikker og et moderne design tilrettelagt for god handelsutvikling.

Bilde av fasaden til Handelsparken Sortland